Pozyskanie drewna w Polsce od 2005 roku wzrosło o 50%. Zapas drewna w lesie zaczyna się kurczyć.

Udostępnij:

Źródła:

(1) Sprawozdanie finansowo – gospodarcze Lasów Państwowych za rok 2022; https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp

(2) Sprawozdania finansowo – gospodarcze Lasów Państwowych za lata 2005 – 2022 https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp

(3)Wywiad z prof Jerzym Szwagrzykiem w Gazecie Leśnej 6/2023 https://gazetalesna.pl/czytaj/2045/LP-to-nie-w%C5%82a%C5%9Bciciele-las%C3%B3w

(4) Gazeta Wyborcza Kraków, 05.12.2018 Naukowcy z UR: drzewa rosną znacznie szybciej niż kiedyś. https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,24242815,naukowcy-z-ur-drzewa-rosna-znacznie-szybciej-niz-kiedys.html

Roczne pozyskanie drewna w polskich lasach publicznych w Polsce szybko rośnie. W 2022 roku Lasy Państwowe pozyskały 42 mln m3 drewna na sprzedaż (1). W porównaniu z 2005 rokiem to wzrost o 50% (2).

Od paru lat w Polsce pozyskanie drewna utrzymuje się na wysokim poziomie. Tymczasem Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu wykazała, że ogólny zapas drewna w lasach (czyli to ile w ogóle w lesie jest drewna do pozyskania) zaczął spadać (3). Dzieje się tak, mimo tego, że obecnie w lasach ilość drewna w lasach przyrasta szybciej niż kiedyś m.in. z powodu ocieplenia klimatu i wzrostu ilości azotu w glebie (4). Między innymi z tego powodu Lasy Państwowe są krytykowane przez media i aktywistów za zbyt intensywną gospodarkę leśną.
 

Jak odzyskać lasy dla ludzi, przyrody i klimatu? Przeczytaj Manifest Leśny ruchów i organizacji społecznych.