Lasy Państwowe wychodzą z certyfikacji FSC. Ta decyzja uderza w polski przemysł drzewny.

Udostępnij:

Źródła:

(1) https://wyborcza.pl/7,177851,30255913,lasy-panstwowe-zrezygnowaly-z-certyfikatu-fsc-skutek-antyniemieckich.html

(2) https://zielona.interia.pl/polityka-klimatyczna/polska/news-lasy-panstwowe-rezygnuja-z-waznego-certyfikatu-cene-zaplaci-,nId,7062541

Lasy Państwowe zdecydowały o całkowitej rezygnacji z certyfikacji Forest Stewardship Council (FSC) (1) . To certyfikat potwierdzający, że gospodarka leśna prowadzona jest w sposób zrównoważony.

Decyzja Lasów Państwowych uderza w polski przemysł drzewny. Jak donosi Zielona Interia: aż 87 proc. polskich firm meblarskich deklaruje, że certyfikat FSC jest kluczowy dla ich działalności (2). Rynek, szczególnie europejski premiuje wysoko przetworzone produkty z drewna z certyfikatem.

Jak podnosi wielu przyrodników standardy i procedury audytu są w certyfikacji FSC stosunkowe łagodne, choć zapewniają możliwość monitorowania czy podstawowe zasady gospodarki leśnej są w rzeczywistości przestrzegane. Polskie prawo obywatelom i obywatelkom zapewnia możliwość takiego monitoringu w sposób bardzo ograniczony.

Dlaczego więc Lasy Państwowe wychodzą certyfikacji FSC, mimo tego, że protestuje przemysł drzewny? Po prostu popyt na drewno jest olbrzymi, również poza UE, np w Chinach, a Lasy Państwowe jeśli nie muszą, nie chcą poddawać się żadnym zewnętrznym od siebie zasadom, audytom i monitoringowi.

Wyjście Lasów Państwowych z certyfikacji FSC poprzedziły wieloletnie negocjacje. Jakim zasadom nie chciały się podporządkować lasy Państwowe? Między innymi chodziło o to, że:

Lasy Państwowe nie chciały zobowiązać się do respektowania międzynarodowo arbitrażu, choć taki obowiązek mają wszystkie certyfikowane przez FSC organizacje na świecie

Lasy Państwowe chciały wymusić dalsze rozmiękczenie standardu FSC poprzez likwidację obowiązku zostawiania na zrębach tak zwanych biogrup (5% starych drzew pozostawianych na obszarze rębni) oraz de facto zniesienie obowiązku pozostawiania lasów referencyjnych, poprzez zniesienie % wymogu przy ich ustanawianiu (lasy referencyjne to przykłady istniejących ekosystemów zachowane w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego pozostawiane bez ingerencji).

Lasy Państwowe twierdzą, że mogą używać certyfikatu PEFC zamiast FSC. Tylko, że PEFC to certyfikacja prowadzona przez instytut zależny od Lasów Państwowych i nie ma takiej reputacji jak FSC.

Jak odzyskać lasy dla ludzi, przyrody i klimatu? Przeczytaj Manifest Leśny ruchów i organizacji społecznych.